Exposar · No exposar-se · Exposar-se · No exposar

Tipus d'activitat: 
Exposicions

Sota el títol Exposar · No exposar-se · Exposar-se · No exposar, el nou Santa Mònica presenta el seu primer cicle de programació. L'exposició gira al voltant de preguntes que es deriven dels mateixos processos de desconstrucció i reconstrucció d'un centre d'arts en els àmbits institucional, arquitectònic i simbòlic.

La primera gran exposició del nou Santa Mònica revela i qüestiona els mecanismes expositius: els físics, però invisibilitzats, i els immaterials que romanen en l'ombra per la seva pròpia naturalesa. S'exposa la tecnologia (alta i baixa) que s'amaga darrere de les obres, les arquitectures que hi ha darrere els attrezzos, els focus, etc. També s'exposen els gestos institucionals i els (des)afectes que s'amaguen en qualsevol exposició; i les persones, les que són artistes i les que no ho són, que sostenen des de la base tot el treball creatiu que es presenta finalment en un centre d'arts.

El cicle analitza durant setze setmanes els mecanismes d'exhibició i difusió amb els quals treballa i treballarà el centre. Un organisme viu i mutable, que ofereix diferents lectures a cada visitant i noves capes en cada visita.