Escenari Joan Brossa

Tipus d'activitat: 
Teatre/Dansa

Escenari Joan Brossa és un equipament cultural dedicat a les arts escèniques la missió principal del qual és mantenir viu l'esperit de Joan Brossa i la seva poesia escènica, a més d'internacionalitzar la figura de Brossa i la seva obra teatral. Com a centre de producció difon activitats interdisciplinàries com la dramatúrgia textual, la poesia en escena i la dansa, i presta especial atenció a les arts escèniques parateatrals: la màgia, el circ, les titelles i ombres xineses, i el cabaret. Escenari Joan Brossa és també un fòrum de reflexió sobre relació entre les arts escèniques i parateatrals contemporànies, i la societat; i un espai per establir ponts amb les avantguardes, des de l'experimentació i la mirada dels creadors emergents del segle XXI.

Fàbriques de Creació de l'Institut de Cultura de Barcelona

Escenari Joan Brossa, situat a l'edifici de La Seca Reial o Reial Fàbrica de Moneda de la Corona d'Aragó, forma part des de 2011 de la Xarxa de Fàbriques de Creació de l'Institut de Cultura de Barcelona. Fàbriques de Creació són espais culturals reservats per a l'experimentació i l'intercanvi, basat en la transformació d'antics edificis industrials en desús per convertir-los en nous espais destinats a la cultura i l'expressió artística. Ocupen en total 30.000 metres quadrats i encara que tots els equipaments són de titularitat pública, cadascú actua amb gran autonomia.